pl
+48 534 536 260 | +48 537 00 66 00 | +48 731 00 66 00
pl
+48 534 536 260 | +48 537 00 66 00 | +48 731 00 66 00

PRAWO JAZDY DLA CUDZOZIEMCA W POLSCE

 

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, prawo jazdy mogą otrzymać cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium RP co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na więzi osobiste, zawodowe albo po przedstawieniu zaświadczenia o studiowaniu od co najmniej 6 miesięcy.

Na terytorium RP pojazdem silnikowym mogą kierować osoby mające ważne prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Państwo członkowskie EFTA. Obywatele innych państw, których krajowe prawa jazdy są w Polsce ważne i mogą być wymienione na dokumenty polskie, mogą posługiwać się nimi przez pierwsze 185 dni pobytu, potem należy je wymienić. Cudzoziemcy pochodzący z państw będących stroną Konwencji Wiedeńskiej lub stronami wzajemnej umowy o uznaniu praw jazdy mogą ubiegać się o polskie prawo jazdy na podstawie tego wydanego w państwie pochodzenia. Koniecznym warunkiem jest udokumentowany stały pobyt przez co najmniej 185 dni. Obywatele innych państw zobowiązani są do zdania egzaminu.

Część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy dla cudzoziemca nieznającego języka polskiego jest przeprowadzona w języku angielskim lub niemieckim. Jeśli chodzi o część praktyczną egzaminu, dozwolona jest obecność tłumacza przysięgłego dowolnego języka, po zaliczeniu testu teoretycznego w języku angielskim lub niemieckim. Warunkiem jest by był to tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Szykujesz się do egzaminu na prawo jazdy. Potrzebujesz pomocy w załatwieniu formalności, chętnie Ci pomożemy 🙂

 

 

 

 

Leave a Reply